empty

Kunst en Aquarellen van Trijntje Muys-Kroon

"Het belangrijkste in een aquarel is voor mij het licht en de contrasten in transparante kleurtonen en kleursluiers. Daarbij is het creëren van sfeer een essentieel onderdeel. In zowel de landschappen als stillevens gaat het om een intieme weergave van de werkelijkheid. De werkelijkheid is altijd mijn uitgangspunt, maar de ontstane aquarel laat dit soms slechts ten dele zien. De objecten zijn meestal niet scherp omlijnd, maar vloeien in zorgvuldig opgebrachte kleurvlakken in elkaar over."

Activiteiten in Dwingeloo: Na 20 jaar exposities in Boerderij de Galerij in Eemster is Trijntje in juni 2010  gestart met een mini-galerie: Atelier de Garage in haar nieuwe woonplaats Dwingeloo. 

Vanaf 2014 heeft zij 5 jaar meegedaan met "Open Ateliers Dwingeloo"". Dat hield in dat zij elk derde weekend geopend was in de periode mei t/m oktober.  Meer informatie hierover is te vinden op  www.openateliersdwingeloo.nl

Wegens persoonlijke omstandigheden is haar galerie alleen op afspraak te bezoeken. Zie ook bij Openingstijden. In de zomermaanden komt het ook voor dat de galerie geopend is zonder dat er een afspraak is gemaakt.  Wilt u zekerheid? Bel of mail dan even: 0610418801 of mail: muystrijntje@kpnmail.nl

Workshop Aquarelleren

Kennismaking met de techniek

Op 31 mei 2014  heeft  de laatste workshop plaatsgevonden. Deze kennismaking met de techniek werd zeker gewaardeerd zodat de deelnemers  enthousiast waren om te gaan oefenen en/of een serie lessen te gaan volgen bij een collega.  Hoewel er wel vraag is naar een herhaling van de door Trijntje gegeven workshops is besloten hiermee te stoppen. Tijdens de openingstijden van de galerie, als ook na het maken van een afspraak kan ieder die dat wenst eigen werk laten zien. Trijntje is bereid hierop te reageren door aanwijzingen te geven om tot een verbetering te komen van het gemaakte werk.

In het dorpshuis Over Entinghe te Dwingeloo zijn sinds kort allerlei workshops gepland. Eén daarvan is de workshop van Trijntje zoals hierboven plaatsvond. Dit vindt plaats op 29 oktober a.s. Aanmelden@overentinghe.nl

Openingstijden van Atelier de Garage

Openingstijden van Atelier de Garage in 2021

Na vijf jaar te hebben deelgenomen aan ""Open Ateliers Dwingeloo"  is het atelier van Trijntje alleen op afspraak te bezichtigen. Zoals vermeld werd bij "Workshops" geeft zij graag advies aan aquarellisten die een reactie op het door hen gemaakte werk willen krijgen. Na een telefonische afspraak kan dat geregeld worden. Ook anderen die graag een kijkje willen nemen in de galerie zijn welkom. Dit geldt voor de periode mei - oktober. Adres: Atelier/galerie De Garage, Achter de Hoven 12, 7991 AD Dwingeloo. Tel. 0610418801

In de Nicolaaskerk (hervormde gemeente Dwingeloo) is  tijdens de kunstroute een kleine  overzichtstentoonstelling is te zien van deelnemende kunstenaars.  Van daar kan een keuze worden gemaakt om de kunstenaars thuis te bezoeken. Dit is elke maand van mei t/m september  mogelijk op de 3e zaterdag en zondag steeds van 13 - 17 uur. Flyers met foto's en adressen van de kunstenaars zijn vanaf mei op veel plaatsen te vinden en zeker  bij het Toeristische Informatie Punt (TIP) op Brink en in de kerk. Op de achterkant van deze flyer zijn de adressen te vinden van de kunstenaars met een duidelijke plattegrond. 

Door het corona virus was er in 2021 minder mogelijk dan de kunstenaars hadden gewild. In een aangepaste vorm was het toch mogelijk werk van kunstenaars te bezichtigen. Zie hiervoor: www.openateliers.nl 

Zoals reeds vermeld is Trijntje geen deelnemer meer maar blijft wel enthousiast aquarelleren. Nieuwe werken zijn te vinden bij "Aquarellen".

Het werk van Trijntje kunt u ook bekijken in het Theehuis in de Anser Dennen midden in het Dwingelderveld (tel. 0522 471137) en te vinden op internet. Het Theehuis is  in het najaar 2021 geopend.

Per fiets, wandelend en ook per auto is het theehuis te bereiken. Het is een sfeervol theehuis met een fijn terras.

 

Kunstuitleen en Kunstkaarten

De mogelijkheid bestaat om een aquarel gedurende een half jaar te lenen tegen een geringe vergoeding. Na dat halve jaar wordt het werk teruggebracht, gekocht of er wordt een andere aquarel uitgezocht voor een volgende periode. Over het ophalen en weer terugbrengen kan een afspraak gemaakt worden. Een keuze kan in eerst instantie gemaakt worden uit de getoonde aquarellen op de site. Er kan natuurlijk ook een afspraak worden gemaakt om in Atelier de Garage te komen kijken en/of per mail aan te geven naar welke aquarel de voorkeur uitgaat. Het contactformulier kan hiervoor worden gebruikt.

Het voordeel: thuis in alle rust bekijken of de aquarel past in uw eigen omgeving en of u er van kunt blijven genieten.

 

Atelier de Garage

Achter de Hoven 12

7991 AD  Dwingeloo

Nieuws